زندگی نامه

نام کتاب : زندگی و شعر محمد فضولی

نویسنده : مریم مشرف

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1380

تعداد صفحه : 264

قیمت : 100,000 ریال

 

كتاب حاضر تحقیقی است پیرامون زندگی و شعر محمد فضولی از شعرای عصر صفوی‎ که حاوی سه فصل است‎. نویسنده در فصل اول از اوضاع‎ سیاسی اجتماعی ایران در قرن دهم‎، وضع علمی در ایران و وضعیت زبان و رسوم ادبی رایج در عصر صفوی بحث می‎كند. در فصل دوم به شرح زندگی‎ شاعر و نگاه اجتماعی و همچنین ممدوحان وی پرداخته است و فصل سوم را به تحلیل و بررسی اشعار و مقایسۀ آن با اشعار دیگر شاعران اختصاص داده است‎.