شرح متون و نقد ادبی

ملامت و ملامتیان

نام کتاب : ملامت و ملامتیان

نویسنده : عبدالباقی گولپی‌نارلی

به کوشش : توفیق سبحانی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1378

تعداد صفحه : 474

قیمت : 235,000 ریال

 

به نقل از كتاب مصباح‎ الهدایه‎، ملامتیان كسانی‎‌اند كه در صدق، غایت جهد مبذول دارند و در اخفای طاعات و كتم عبادات و خیرات از نظر خلق مبالغت واجب‎ دانند. با آن‌كه در واقع هیچ دقیقه‎‌ا‌‌ی از صالح اعمال فرونگذارند و تمسك به جمیع فضایل و نوافل از لوازم شمرند، ولكن در ظاهر طوری رفتار كنند كه مردم‎ آنها را ملامت كنند كه تقرب ایشان به حق زیادت گردد. این كتاب یكی دیگر از آثار باارزش محقق ارجمند ترك عبدالباقی گولپینارلی است كه بیشتر به ملامتیۀ آسیای صغیر پرداخته است‎.