شرح متون و نقد ادبی

گستره شعر فارسی در انگلستان و آمریکا

نام کتاب : گستره شعر پارسی در انگلستان و آمریکا

نویسنده : جان دی یوحنان

مترجم : احمد تمیم‌داری

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1386

تعداد صفحه : 432

قیمت : 215,000 ریال

 

فرهنگ‌ها در انزوا و جدایی از هم رشد نمی‌كنند و همواره تقابل و تعامل میان آنها عاملی بس سرنوشت‌ساز در تعیین جهت آنهاست. اثرگذاری شعر و ادبیات فارسی بر شعر انگلوساكسون كه از طریق شاعران و مترجمان بزرگی همچون ادوارد فیتزجرالد، رالف والدو امرسون، آلفرد لرد تنیسون و... صورت گرفته است، موضوع بررسی این كتاب است.