شرح متون و نقد ادبی

شرح جنون

نام کتاب : شرح جنون (تفسیر موضوعی غزل‌های حافظ)

نویسنده : احمد بهشتی شیرازی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1371

تعداد صفحه : 892

قیمت : نایاب

 

دربارۀ لسان‎‌ا‌لغیب و مشرب او، در تفسیر شاهكارهای شعری وی دو شیوه وجود دارد. عده‎‌ای رندی‎‌های او را ظاهری می‎‌دانند و شراب و شاهد و ساقی او را ظاهری تلقی می‎‌كنند و عده‌‎ای از آنچه او گفته تعابیر باطنی دارند. سید احمد بهشتی شیرازی ازجمله گروه دوم است و در شرح جنون در پی آن است تا با معرفی فرهنگ ادبی كه حافظ از متن آن برخاسته است و مطالعۀ تطبیقی مضامین اشعار او و دیگر شعرای نامور فارسی‎، نقبی به كنه شعر او بزند.