شرح متون و نقد ادبی

پندارهای یونانی در مثنوی

نام کتاب : پندارهای یونانی در مثنوی

نویسنده : فاطمه حیدری

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1384

تعداد صفحه : 396

قیمت : 195,000 ریال

 

تفاوت میان فلاسفه و صوفیه دربارۀ مبادی و غایات انكارناپذیر است، اما تأثیر طرز تلقی و اقوال این دو در یكدیگر پوشیدنی نیست. در این پژوهش عمیق، مؤلف بر آن است تا وجوه مشترك، سیاست‌های فكری و اندیشه‌های یونانی را با نظرگاه‌های عرفانی مولانا تطبیق دهد و اشتراك معانی و مفاهیم این دو اندیشه را بازشناسد.